Katalog » Harcerstwo
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 10
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] / 1
Szkoła za lasem  Program kształcenia starszyzny Harcerstwa Podziemnego
Sedlaczek Stanisław
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprinty: Paris, Les Presses Rapides
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

System zastępowy podług Rolanda E. Philippsa THE PATROL SYSTEM
Sedlaczek Stanisław
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprinty wydania z 1992 roku
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920 Pamiętnik kresowy. Zeszyt 1
Sedlaczek Stanisław
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprint wydania z 1936 roku.


NOWOŚĆ!

Kształcenie starszyzny harcerskiej
Sedlaczek Stanisław
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprinty wydania z 1928 roku
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

Pełnić służbę całym życiem?  Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie
Palamer-Kabacińska Ewa
Celem pracy jest zbadanie idei i wartości, jakie niesie ze sobą ruch harcerski, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy harcerstwo w obecnym swoim kształcie może spełniać w społeczeństwie rolę środowiska wychowawczego, a jeżeli nie tą – to jaką.
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

Wytyczne metodyki harcerskiej
Sedlaczek Stanisław
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprinty wydania z 1931 roku
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

Na tropach harcerskiej metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego
Sto lat funkcjonowania harcerstwa w społeczeństwie polskim stanowi niebagatelną okazję do przypomnienia historii i tradycji ruchu harcerskiego, przybliżenia postaci i wydarzeń nierozerwalnie związanych z ideami i zasadami harcerstwa, zaprezentowania ....


NOWOŚĆ!

Harcerski system wychowania
Gajdziński Marek
Książka Marka Gajdzińskiego to podręcznik wychowania metodą harcerską, przeznaczony dla instruktorów, którzy chcą dokładnie zrozumieć, w jaki sposób stosowane w harcerstwie „chwyty” wychowawcze oddziałują na chłopców.
Poradnik harcerski br
praca zbiorowa
Druhno, druhu! "Poradnik harcerski", który trzymasz w ręku, przygotowaliśmy dla Ciebie z okazji 100-lecia harcerstwa. To już sto lat temu do polskiej młodzieży dotarły informacje o nowym, ciekawym ruchu, który w Anglii zainicjował generał Robert Baden-Powell. Wkrótce też zaczęły powstawać pierwsze zastępy polskich skautów.
Wydawnictwo: Marron Edition
Szczera wola i zniewolenie Harcerstwo w Polsce 1945-1980
Czopowicz Stanisław
„Szczera wola i zniewolenie” – wbrew podtytułowi – jest książką nie tylko o harcerstwie. Autor, omawiając przemiany ideowe i wychowawcze w Związku Harcerstwa Polskiego (także w OH ZMP i OHPL) w latach 1945–1980 i politykę władz państwowych wobec harcerstwa, przedstawia metody stosowane przez komunistów w zwalczaniu społecznego oporu wobec narzuconej ideologii, w podporządkowywaniu sobie oświaty, szkolnictwa i organizacji młodzieżowych.
Skauting Polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910-1919
Wojtycza Janusz
Autor wykorzystał stosunkowo szeroką , bogata i różnorodną bazę źródłową w tym zakresie która uporządkował i zebrał w jednym dokumencie. Omawiana rozprawa jest znacząca w zakresie poszerzania naszej wiedzy o organizacji szczególnie godnej upamiętnienia w naszej historiografii.
O prawie harcerskim przy ognisku
Hausner Wojciech
Zbiór gawęd autorstwa hm. Wojciecha Hausnera na temat prawa harcerskiego. Znakomity do przygotowywania kominków i ognisk harcerskich. Bardzo dobry materiał metodyczny.
Księga szyfrów Harce szarych komórek
Niewiarowski Marek phm.
"Księga szyfrów" jest zbiorem większości szyfrów używanych w środowiskach harcerskich. Zamiarem moim było także ujednolicenie ich nazewnictwa, a podane przykłady pozwolą Wam na szybkie zrozumienie ich istoty i sprawne stosowanie.
Wydawnictwo: Studio Koloru
Gry i zabawy w izbie harcerskiej
Dąbrowski Juliusz
Książeczka zwiera przede wszystkim opis tych gier, które zastęp harcerski może prowadzić w izbie, oraz tych, które pomagają w pracy nad "techniką harcerską".
Ino mi się nie zgub
Farynowski Paweł
Książka zawiera gry terenowe wprowadzające oraz prezentacje różnych form Imprez na Orientację.
Wydawnictwo: Studio Koloru
Poradnik harcerski
Łaskarzewski Adrian hm.
W książce znajdziesz m.in.: - Tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Hymnu ZHP - Najistotniejsze informacje o podstawowych odznakach, oznakach i plakietkach - Historię harcerstwa oraz biografie Roberta Baden-Powella, Andrzeja Małkowskiego, Aleksandra Kamińskiego, Jana Bytnara ("Rudy"),Stefana Mirowskiego - Umundurowanie i oznaczenia funkcji - Podstawowe informacje dotyczące pionierki i samarytanki - Struktura ZHP
Poradnik dla harcerzy w terenie
Kędziora Robert phm.
Książka ta zrodziła się z zapotrzebowania środowisk harcerskich na "terenoznawstwo w pigułce". Korzystając z doświadczeń innych oraz wcześniejszych publikacji opracowałem materiał, który ma przybliżyć tematykę związaną z organizacją własnych imprez terenowych, a także usprawnić nasze życie pod namiotem.
Wydawnictwo: SYNOGARLICA
Gry z elementami terenoznawstwa
Walasik Alina
W książce znajdziecie: - najprostsze sposoby określania stron świata - podstawowe informacje o busoli, szkicowniku, szkicach i pomiarach - praca z mapą w terenie
Harce z mapą Podręcznik terenoznawstwa dla harcerzy
Sołtysiak Bogdan phm.
"Harce z mapą" to pozycja przeznaczona zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych w trudnej sztuce orientacji w terenie. Pierwszych wprowadzi w jej tajniki, dla drugich będzie znakomitym źródłem utrwalenia dotychczas zdobytej wiedzy.
Harcerze gorszego Boga Związek Harcerstwa Polskiego w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990
, Chrabąszcz Jerzy
Opracowanie to oczywiście nie wypełni opisanej luki w historiografii harcerstwa, bo nie takie też było jego założenie poznawcze. Ma ono spełnić rolę kolejnego opracowania mówiącego o małym fragmencie historii ZHP - w ocenie autora niezwykle dramatycznego w przebiegu i brzemiennego w skutki dla przyszłości Związku, ale i całego ruchu. Że ta ocena nie jest przesadzona zaświadczyć mogą słowa legendarnego już przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego, który na XXVIII Zjeździe ZHP - kończącym opisaną w opracowaniu historię – przyjmując swój sznur funkcyjny, powiedział o roku 1990 jako najtrudniejszym w okresie istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.
Wydawnictwo: MARSZAŁEK
Harcerski Czyn Niepodległościowy  1910-1921 t.III
Katafiasz Tomasz red.
III Sympozjum Historyków Harcerskiego Czynu Niepodległościowego na Zamku w Słupsku zaowocowało kolejnym opracowaniem , w którym zebrano materiały dot wybitnych instruktorów i działaczy harcerskich z lat 1911 -1939. Temat biografistyki zaproponował spiritus movens słupskich sympozjów - dr Tomasz Katafiasz, harcmistrz.
Przyrzeczenie harcerskie
Śliwerski Bogusław
Prawo Scoutowe: Gdy scout powie: „Na mój honor tak jest” to znaczy, że tak jest naprawdę, zupełnie tak samo, jak gdyby złożył na to uroczystą przysięgę. [...] (Prawdopodobnie formuła Przyrzeczenia Skautowego bez przyrzekania w obecności skautów – autorstwa A. Małkowskiego. Legitymacja J. Antoniewiczówny, strona 1 [w:] O. Fietkiewicz, Nad legitymacją druhny Janiny Antoniewiczówny, „Harcerstwo” 1983 nr 10)
Wydawnictwo: IMPULS
Gawędy druhny babci
Wiśniewska Halina
Twoje "Gawędy" to książka, która sprawiła mi wiele satysfakcji. Oto zostały przelane na papier opowieści wielu nieprzespanych nocy, spędzonych przy ognisku na gawędach i długich dyskusjach, wspólnie przepracowanych godzin, umilonych Twoimi wspomnieniami. Pamiętam, że podczas naszych licznych spotkań nadchodził zawsze taki moment, w którym ktoś mówił:
Wydawnictwo: Horyzonty
Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – szkice – materiały (1911–2006)
Czop Edyta
Materiały zawarte w książce to 27 tekstów naukowych i popularno-naukowych wygłoszonych na Sympozjum z okazji 100 lecia skautingu i 95 rocznicy powstania pierwszych drużyn skautowyvh w Polsce. Tematyka zamieszczonych w publikacji opracowań jest bardzo szeroka. Dotyczy ona różnych okresów historycznych i form działania skautingu oraz ZHP.
Strona: [1] / 1
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26225667
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-20 16:05
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.