WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 9
Wyszukiwarka (odnaleziono: 73) nowe wyszukiwanie
Sortuj według:
Strona: [1] 2 3 / 3
Styl rywalizacji a efektywność działania w sportach walki - analiza psychologiczna
Tomczak Maciej
Ważne miejsce obok innych dyscyplin naukowych penetrujących różne obszary aktywności sportowej zajmuje psychologia jako nauka empiryczna.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Teoria wychowania fizycznego tw
Osiński Wiesław
Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykładzie hokeja na trawie
Konarski Jacek
W książce znajdujemy wykładnię mistrzostwa sportowego, talentu, istoty teorii sportu i złożoności gier sportowych, zastosowania w sporcie nurtów prakseologii, znaczenia systemowych rozwiązań, konieczności podejmowania działań optymalizacyjnych
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Mentalne wspomaganie sportowców niepełnosprawnych
Botwina Ryszard, Kowalik Stanisław
To w umysłach ludzi niepełnosprawnych w największym stopniu rozstrzygają sie ich losy życiowe. Nic więc dziwnego, że po odkryciu tej prawidłowości osobom niepełnosprawnym w ich drodze życiowej coraz częściej towarzyszy psychologia.
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Zabawy i gry ruchowe w tenisie
Ida Laudańska - Krzemińska, Jacek Tarnas, Piotr Unieżyski
zbiór zabaw i gier ruchowych stosowanych w nauczaniu i uczeniu się tenisa, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych celów, jakie możemy dzięki nim osiągać. Cele te dotyczyć będą zarówno rozwijania zdolności motorycznych, jak i przyswajania kolejnych .
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego
Zdzisław Adach
Podręcznik zawiera cenne wskazówki ułatwiające zrozumienie treningu sportowego z funkcjonowaniem organizmu człowieka . Stanowi doskonałe uzupełnienie innych wydawnictw z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw zwiększonej aktywności fizycznej.
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Dydaktyka wychowania fizycznego fizjoterapii i sportu
Bronikowski Michał
W niniejszym podręczniku opisane będą te cztery modele wraz z innymi nowatorskimi rozwiązaniami, których celem jest zmiana zachowań prozdrowotnych młodych Polaków. Podjęta została również autorska próba ukazania cech wspólnych dotychczasowych rozwiązań metodycznych w nauczaniu wychowania fizycznego na tle zmian zachodzących w wychowaniu fizycznym w innych rejonach świata.
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

 Etapizacja procesu szkolenia sportowego Teoria i rzeczywistość
Krzysztof Karpowicz, Ryszard Strzelczyk
Przedstawione w tym opracowaniu wyniki badań oraz oryginalne rozwiązania i propozycje systemowe dotyczące ciągłości i etapizacji szkolenia są przejawem z jednej strony wyraźnie widocznej w nowoczesnym sporcie troski i dążenia do racjonalizacji postępowania opartego na współczesnym stanie wiedzy, z drugiej zaś strony
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Patologie współczesnego sportu
Marzena Tomczak
Badania, których wyniki prezentuje niniejsza praca, były realizowane w latach 2002-2003 na podstawie metodyki sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety przeprowadzonej wśród osób w różnym wieku, zamieszkałych, pracujących lub uczących się w województwie lubuskim: dobrana w sposób celowy próba liczyła 1016 osób. Zgromadzony materiał będący głównym źródłem informacji uzupełniono danymi pochodzącymi z wywiadów, obserwacji oraz analizy treści materiałów publicystycznych .
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Od fana do chuligana
Tomasz Sahaj (red.)
Książka opisuje problematykę kibicowania, pokazując w szerokim kontekście społeczno-kulturowym zarówno negatywne, wręcz patologiczne przejawy zachować i reakcji (pseudo) kibiców rozpatrywane w kategoriach prawnokarnych, psychologicznych, socjologicznych czy subkulturowych, jak też aspekty pozytywne, budujące, wręcz niezbędne na co dzień człowiekowi.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Retrospektywna analiza czynników determinujących poziom sportowy w tenisie
Unierzyski Piotr
Na powodzenie w sporcie uprawianym wyczynowo wpływa wiele czynników, a ich pełne określenie jest zadaniem złożonym i niewątpliwie trudnym (Deshaies i wsp. 1979; Sozański 1985; Pienaar i wsp. 1998; Reilly i wsp, 2000).
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Od sobótki do piłki nożnej polskiej ... polskie tradycyjne  zabawy i gry  w koncepcji  wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego
Bronikowska Małgorzata
Praca niniejsza ma na celu przede wszyskim wyeksponowanie głównej myśli edukacyjnej Eugieniusza Piaseckiego. to on, jako pierwszy Polak, w początkach XX wieku ujął w sposób naukowy problematykę zabaw i gier ruchowych, szczególnie jednak ludowych, wywodzących się z tradycji i kultury własnego narodu. Zasługuje zatem na to, aby poświęcić mu znacznie więcej uwagi, niż to miało miejsce dotychczas. o powadze, z jaką wypowiadał się na temat tradycji tkwiącej w zabawie, niech świadczy chociażby jego wypowiedź, w której dowodził, że: "gry danego narodu posiadają swoiste, jemu właściwe cechy i są jego niezaprzeczalną własnością w stopniu nie mniejszym, jak ubiór, zdobnictwo, obyczaje, język a nawet fizyczne właściwości rasy".
Wydawnictwo: AWF Poznań
Teoria wychowania fizycznego
Osiński Wiesław
Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Teoria i metodyka rekreacji new
Pluta Beata, red. , Siwiński Wiesław
Rekomendowany podręcznik został pomyślany jako monografia poświęcona najważniejszym zagadnieniom funkcjonowania rekreacji w Polsce, zawierająca treści o charakterze naukowym oraz informacyjno-dydaktycznym.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Gimnastyka Ćwiczenia wolne Na równoważni i Elementy kompozycji ruchu
Kuriańska-Wołoszyn Joanna, Piekarski Robert, Nowak Maria
Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni wychowania fizycznego, a także dla studentów instytutów, kolegiów nauczycielskich o profilu szeroko pojętej kultury fizycznej, Z publikacji mogą korzystać nauczyciele wychowania fizycznego oraz instruktorzy gimnastyki sportowej i korekcyjnej. Większość przedstawionych w niej przykładów można realizować w szkołach podstawowych, średnich, licencjackich i wyższych.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Trenażery w grach sportowych
Skrypko Anatol, Żurek Piotr
W procesie szkolenia sportowego zawodników na wysokim poziomie konieczne jest stosowanie nowych technologii i wprowadzenie coraz nowszego sprzętu do treningu. Znajduje to uzasadnienie w tym, iż organizm sportowca adaptuje się do cyklicznie powtarzanych ćwiczeń rozwijających cechy fizyczne bądź technikę wykonania określonego ruchu.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Kajakarstwo klasyczne
Rynkiewicz Tadeusz
Kajakarstwo jako forma aktywności fizycznej ma szereg zalet. Jego uprawianie wymaga równoczesnego przejawiania wszystkich zdolności motorycznych - zarówno kondycyjnych jak też koordynacyjnych. Uprawianie kajakarstwa ułatwia kontakt z przyrodą. Umożliwia działalność turystyczną oraz krajoznawczą. Kajakarstwo może być uznane za jedną z propozycji tzw. sportów na całe życie. Ta forma uprawiania kajakarstwa staje się coraz bardziej popularna w kraju i na świecie.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Sport i turystyka we współczesnym stylu życia
Marecki Bogusław
Wydawnictwo: AWF Poznań
Bezpieczna Turystyka i Rekreacja
Szymański Karol
W książce zawarto informacje o niebezpieczeństwach, które można napotkać w górach, w lesie, nad wodą, podczas podróżowania różnymi środkami lokomocji, a także szereg wskazówek, jak postępować w danych okolicznościach.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Turystyka Kulturowa
Buczkowska Karolina
Wydawnictwo: AWF Poznań
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Bosiacki Stefan, Sikora Jan, Śniadek J., Wartecki Andrzej
Autorzy poszczególnych rozdziałów opracowania starali się nie tylko przybliżyć czytającemu podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania, ale przede wszystkim przedstawić najistotniejsze problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, takie z którymi spotykają się na co dzień właściciele i menedżerowie tych firm.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Psychologia aktywności sportowej
Gracz Jacek, Sankowski Tadeusz
Nowa edycja podręcznika Psychologii sportu który jest wydawany od 1995 roku przez autorów z AWF w Poznaniu, znacznie została wzbogacona o nowe informacje oparte na aktualnych materiałach źródłowych

Jest to praca bardzo obszerna i w zasadzie nie ma obecnie na rynku książek naukowych podręcznika który by gromadził ogromny zasób wiedzy z jed
Wydawnictwo: AWF Poznań
Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii Tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia
Krawański Andrzej
Podjęte w pracy rozważania na temat nowoczesnych sposobów uczenia się i nauczania odniesiono do procesu kształtowania się świadomości i zachowań człowieka wobec ciała i zdrowia Książka kreuje nowe spojrzenie na edukację fizyczną
Wydawnictwo: AWF Poznań
Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich
Sahaj Tomasz
Spis treści :
  • Wstęp
  • Rozdział I - Watki tanatologiczne i suicydologiczne w twórczości Henryka Elzenberga
  • Rozdział II - Problem samobójstwa w swieckich i racjonalistycznych koncepcjach Tadeusza Kotarbińskiego
  • Rozdział III - Suicydologia chrześijańska w ujęciu Tadeusza Ślipko
  • Rozdział IV - Samobójstwo w dra
Wydawnictwo: AWF Poznań
Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe
Bronikowska Małgorzata, Bronikowski Michał, Janowska Małgorzata, Śleboda Renata
"Zabawy ruchowe są zapewne jednuym z najstarszych środków relaksu i odpoczynku. Z tego m.in. powodu są powszechnie wykorzystywane w procesie wychowania fizycznego i rekreacji. W tych formach aktwności, zabawy ruchowe są także niezastąpionym środkiem wychowania i pomnażania zdrowia. Nie dziwi więc bogaty dorobek w zakresie refleksji teoretycznej i
Wydawnictwo: AWF Poznań
Strona: [1] 2 3 / 3
SZUKAJ KSIĄŻKI W SERWISIE


Zaawansowane wyszukiwanie

SZUKAJ KSIĄŻKI W KSIĘGARNIACH

POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26445887
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-02-20 08:55
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.