WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 8
Wyszukiwarka (odnaleziono: 157) nowe wyszukiwanie
Sortuj według:
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 / 7
Anatomia organizacji sportowych i turystycznych
Andrzej Hadzik, Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Krzysztof Cieślikowski
W publikacji poruszono również problemy związane z możliwością wykorzystania przez organizacje sportowe i turystyczne nowych koncepcji zarządzania, usprawniających ten proces w praktyce
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Podstawy tańca klasycznego Część 1
Barańska – Grabara Luiza, Fredyk Artur, Kowalik Bożena
Przy powstawaniu tańca klasycznego głównymi założeniami była idealna harmonia i ład w ruchu, piękne linie ciała tancerza oraz zrównoważenie jego sylwetki w pionie i w poziomie. Podstawowym celem tej techniki jest osiągnięcie piękna zewnętrznego wynikające
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Marketing sportowy
Halemba Piotr, Juchimiuk Miron, Kucharski Michał
Co to jest marketing sportowy - dowiesz się w części pierwszej a w drugiej części stosowanie marketingu w praktyce - raporty z badań przeprowadzonych wśród klubów Plus Ligii i Plus Ligi Kobiet
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice
Zeszyty Metodyczno-Naukowe są czasopismem publikującym prace z dziedziny nauk kultury fizycznej i fizjoterapii. Wszystkie publikowane artykuły kwalifikuje do druku Kolegium Redakcyjne kierując je do recenzentów spoza Uczelni.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej
Strzyżewski Stanisław
To już czwarte wydanie popularnej książki Stanisława Strzyżewskiego profesora AWF im J. Kukuczki w Katowicach - książki polecanej dla każdego studenta wychowania fizycznego - obowiązkowa lektura .
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży niesłyszącej
Zwierzchowska Anna
Praca badawcza dotycząca dzieci i młodzieży niesłyszącej
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych
Bompa Tudor O, Chmura Jan, Waśkiewicz Zbigniew, Zając Adam
Naukowo-metodyczna monografia, przedstawia nowoczesne spojrzenie na zagadnienie istoty uwarunkowań i metodyki kształtowania zdolności motorycznych w grach zespołowych. Jest to prawdziwa skarbnica wiedzy niezbędna dla każdego profesjonalisty, który dąży do postawienia swojego kunsztu trenerskiego na światowym poziomie.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży
Małgorzata Matyja
Praca stanowi próbę przedstawienia zagadnień związanych z postawą ciała, czynnikami postawotwórczymi, wadami postawy i ich przyczynami oraz korekcją wad postawy w oparciu o koncepcję neurorozwojową państwa Berty i Karela Bobath.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Piłka siatkowa  k-ce
Barbara Nowak, Grządziel Grzegorz, Szade Dorota
Podręcznik ten kierowany jest głównie do studentów uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli oraz instruktorów siatkówki. W ostatnim czasie nastąpiły dość istotne zmiany w siatkówce w wielu jej obszarach, pojawiło się sporo publikacji dotyczącej siatkówki. Powstała Akademia Polskiej Siatkówki, gdzie prezentowane są najnowsze opracowania, które mogą pomóc w szkoleniu siatkarzy na różnych poziomach. W uczelniach zmieniono programy...
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Pływanie w szkole podstawowej
Alicja Stachura, Łucja Płatek
Podręcznik ten kierowany jest nie tylko do studentów, instruktorów oraz trenerów pływania, lecz także do szerokiego grona nauczycieli wychowania fizycznego o zróżnicowanym poziomie przygotowania z zakresu pływania.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Nauczanie pływania i podstaw nurkowania
Karpiński Ryszard
Od autora Powyższy podręcznik adresowany jest do instruktorów, trenerów pływania oraz osób zajmujących się szkoleniem nurkowym, gdzie fundamentem w nauczaniu są umiejętności pływackie. Przedstawiony w niej został dwutorowy program nauczania obejmujący swoim zasięgiem treści poświęcone nauczaniu technik pływackich oraz elementów nurkowania.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Dieta i Suplementacja w Sporcie i Rekreacji
Czuba Miłosz, Poprzęcki Stanisław, Zając Adam, Grzegorz Zydek, Artur Gołaś
Nowa pozycja wydawnicza katowickiego AWF polecana dla trenerów i instruktorów kulturystyki i dla zainteresowanych uprawianiem tej dyscypliny sportu.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Aqua Fitness
Dorota Groffik
Podręcznik, który Państwo otrzymujecie, jest przewodnikiem do prowadzenia zajęć w ramach aqua fitness. Ma pomóc przede wszystkim początkującym instruktorom prawidłowo skonstruować jednostkę lekcyjną/treningową, pamiętając o wpływie wody na organizm ludzki, ale również pokazać jak w prosty sposób można uatrakcyjniać zajęcia wprowadzając różne przybory do zajęć. Dla zaawansowanych instruktorów aqua fitness, podręcznik może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w kreatywnym tworzeniu zajęć w wodzie z ludźmi w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi
Andrzej Hadzik, Brygida Grzeganek-Więce, Joanna Kantyka, Justyna Maciąg
Ambicją autorów tego podręcznika jest zapoznanie czytelników ze sposobem myślenia, leżącym u podstaw wieloaspektowego zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi. Pragniemy umożliwić czytelnikom zrozumienie najbardziej elementarnych pojęć teoretycznych z zakresu wieloaspektowego zarządzania. Autorzy mają nadzieję , że po zapoznaniu się z zawartymi w podręczniku treściami oraz po ich przedyskutowaniu i przećwiczeniu, jego czytelnicy, a właściwie użytkownicy będą w stanic zrozumieć menedżerów, nawiązać z nimi dialog i współpracę.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Uczymy grać w koszykówkę Część 1 Taktyka technika metodyka nauczania koszykówki w lekcjach wychowania fizycznego Indywidualny i zespołowy atak
Litkowycz Ryszard, Olex-Zarychta Dorota
Koszykówka jest jedną z tych form aktywności ruchowej, która od lat cieszy się niezmienną popularnością dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest obecna w każdym etapie szkolnego wychowania fizycznego i w rekreacji ruchowej osób w różnym wieku niezależnie od stanu zdrowia lub sprawności fizycznej.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Szkolne wychowanie fizyczne
Garbaciak Wiesław, Górna-Łukasik Krystyna
Niniejsza pozycja to zbiór szeregu metodyczno-praktycznych wskazań które powinny ułatwić nauczycielowi wychowania fizycznego realizację poszczególnych celów kształcenia i wychowania. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia nauki omówiono ogólne i szczegółowe zasady postępowania nauczyciela mające na celu kształtowanie motoryczności, , nauczanie technik i taktyk sportowych, wyposażenie w zasób wiedzy oraz usamodzielnianie uczniów. Przedstawiono również wskazania do pracy z dziećmi w różnym wieku, wynikające z cech ich rozwoju psychofizycznego.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne
Karpińska Anna, Karpiński Ryszard
Podręcznik adresowany jest do studentów awf i wydziałow wf innych uczelni oraz do nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pływania i specjalistów w zakresie korekcji wad postawy oraz rekreacji ruchowej.
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Asany Jogi dla współczesnego człowieka
Garbara Małgorzata , Szopa Janusz
Naszym celem było jak najlepsze zaadoptowanie dla współczesnego człowieka części wiedzy starożytnych ludów subkontyncntu indyjskiego, dotyczącej rozwoju psychofizycznego jednostki ludzkiej. Często jednak cel ostateczny, jaki stawiano przed praktykującym te metody adeptem (całkowite wyzwolenie, kajwalia), był inny niż ten, jaki stawia sobie człowiek naszej kultury i cywilizacji, korzystający z metod proponowanych przez system ćwiczeń jogi.(...)
Wydawnictwo: AWF Katowice
Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa
Hadzik Andrzej
.Recenzowany podręcznik adresowałbym do szerszego kręgu odbiorców niż to jest zaznaczone przez autora we wstępie. W szczególności zaliczyłbym do nich, obok studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz gospodarka turystyczna, także studentów kierunków zarządzanie turystyką oraz zdrowie publiczne.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Przekazywanie wiadomości w procesie wychowania fizycznego
Górna-Łukasik Krystyna
Ten podręcznik napisałam przede wszystkim dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego skupiając się głównie na procesie wyposażania uczniów w niezhędny zasób wiadomości. Mam nadzieje, ze po jego przestudiowaniu bardzo trudne do realizacji zadanie, jakim jest konieczność połączenia w zajęciach wychowania fizycznego wymagań dotyczących wychowania,...
Wydawnictwo: AWF Katowice
Trening fizyczny w wybranych chorobach narządów wewnętrznych dlaczego? jak?
Kucio Cezary, Nowak Zbigniew
Podręcznik ten adresowany jest do studentów fizjoterapii i ma na celu rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z leczenia treningiem fizycznym osób z chorobami narządów wewnętrznych takich jak: choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc, otyłość, cukrzyca i zespół metaboliczny. Ponadto zapoznaje czytelnika z fizjologią wysiłku fizycznego, sposobami mierzenia aktywności ruchowej pacjenta oraz
Wydawnictwo: AWF Katowice
Lateralizacja funkcjonalna kończyn człowieka i jej uwarunkowania w zakresie koordynacji motorycznej
Olex – Zarychta Dorota, Olex-Zarychta Dorota
Praca zawiera nowatorskie i oryginalne elementy naukowych i aplikacyjnych treści. Wnosi istotne wartości do nauk o motoryczności człowieka. Jest to śmiała próba włączenia się Autorki do dyskusji nad skomplikowanymi problemami lateralizacji i jej funkcjonalnymi uwarunkowaniami. Ukazuje ona nowe perspektywy badawcze i aplikacyjne. Ma więc, cechy dobrej, stymulującej pracy.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Wychowanie do aktywności fizycznej
Sas – Nowosielski Krzysztof
W niniejszej pracy autor dokonuje przeglądu różnorodnych czynników, które współczesna nauka , głównie pedagogika i psychologia kultury fizycznej wraz z naukami współdziałającymi, zidentyfikowała jako mające ważny wkład w skłonności ludzi do dobrowolnego podejmowania wysiłku fizycznego. Ich poznanie jest bowiem warunkiem niezbędnym, aby można było planować możliwe najbardziej efektywne oddziaływania wychowawcze.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie procesu treningowego
Czuba Miłosz, Poprzęcki Stanisław, Szukała Dariusz, Zając Adam
Znaczenie żywienia i suplementacji w sporcie wyczynowym , poza uwarunkowaniami genetycznymi jest ogromne. Wpływa znacząco na osiąganie wysokich wyników w sporcie wyczynowym i od kilkunastu lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania żywieniem i naturalnym wspomaganiem diety sportowców.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Fitness nowoczesne formy gimnastyki podstawy teoretyczne
, Kuba Lidia, Paruzel-Dyja Marzena
Nowy p wydany przez specjalistów uczelni katowickiej adresowany dla instruktorów, , studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Autorki wyrażają nadzieję, iż publikacja znacząco ułatwi pracę instruktorów aerobiku, pozwoli na usystematyzowanie ich wiedzy oraz przyczyni się do popularyzacji zajęć przy muzyce w szkołach i klubach fitnessu.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 / 7
SZUKAJ KSIĄŻKI W SERWISIE


Zaawansowane wyszukiwanie

SZUKAJ KSIĄŻKI W KSIĘGARNIACH

POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26225622
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-20 16:00
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.